Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya
Tel: 973 23 41 06
info@eoicat.com

Tots els continguts del lloc web Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya , bé de societats del grup al qual Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya és propietat exclusiva de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya és de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya o dels seus proveïdors.

Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya són marques protegides per Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya . Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya no implica que Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya .

Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya o de webs de tercers.

Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya .

El contingut del web de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya únicament és aplicable a territori espanyol.

Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya . Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Associació de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya enviant un e-mail a: info@eoicat.com