revista intereoi 15
04 Jun

INTER EOI N.15

Revista digital de l'EOICAT

Treballs i projectes realitzats pel professorat de les EOI de Catalunya: Ponències i tallers presentats al VII Fòrum EOICAT, Viladecans 2018