formacio estiu
13 Jun

Inscripció oberta activitats de formació EOICAT

Les inscripcions a les dues activitats, que s'impartiran en format telemàtic síncron, es poden fer entre avui 13 i dilluns 17 de juny o fins exhaurir les places (30 per grup).
Les adjudicacions es faran per ordre d'inscripció i recordeu que perquè el màxim nombre de sòcies i socis puguin accedir a aquestes activitats, només podeu fer la inscripció a una de les dues activitats.

Activitats:
1. Gent especial a les EOI impartida per la Deirdre Barry Murphy i l'Helena Velasco Portillo
2. Competències emocionals i acompanyament impartida pel Francesc Sedó Capdevila

Aquestes activitats estan reconegudes com a activitats de formació permanent del professorat pel Departament d'Educació.